Cjenik usluga

Temeljem Odluke o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na području turističkog naselja Barbariga, te Općih uvjeta ugovora o korištenju parkirališta i ostalih površina, B. Parking d.o.o. kao organizator parkiranja donosi sljedeći :

 

C J E N I K

Članak 1.

            Naplata i kontrola parkiranja na području TN Barbariga za 2020. godinu vrši se u razdoblju od 01. lipnja 2020. godine pa do 31. kolovoza 2020. godine, svakog dana u razdoblju od 08 pa do 21 h.

Članak 2.

 

Za pojedine stavke predviđene Odlukom i Općim uvjetima određuju se sljedeće cijene:

r.br. Usluga                Cijena
1. Satna karta

       4,00 kuna

2. Dnevna karta

   120,00 kuna

3. Popust na dnevnu kartu plaćenu na dan izdavanja prema čl.6.10. OU

50%

4. Tjedna karta

   200,00 kuna

5. Desetodnevna karta

300,00 kuna

6. Mjesečna karta

   500,00 kuna

7. Mjesečna karta (za osobe sa stalnim prebivalištem u TN Barbariga)

   250,00 kuna

8. Sezonska karta s rezervacijom parkirnog mjesta

1.800,00 kuna

9. Sezonska karta bez rezervacije parkirnog mjesta (za osobe sa stalnim prebivalištem u TN Barbariga)

900,00 kuna

9. Blokiranje/deblokiranje vozila (lisice montaža i demontaža)

   300,00 kuna

10. Rampa za parkirališno mjesto (zakup sezonski )

   100,00 kuna

11. Montaža rampe

     75,00 kuna

12. Prodaja rampe

   250,00 kuna

13. Prodaja lokota za rampu

50,00 kuna

14. Premještanje vozila

   600,00 kuna

15. Ugovorna kazna

   200,00 kuna

16. Ležarina za vozilo (po započetom danu)

   130,00 kuna

17. Sezonska karta s rez. park.mjesta – plaćena do 1.7.2018

1.500,00 kuna

18. Sezonska karta bez rezervacije parkirnog mjesta (za osobe sa stalnim prebivalištem u TN Barbariga – plaćena do 1.7.2018

750,00 kuna

 

Članak 3.

 

            Ovaj Cjenik sastavni je dio Općih uvjeta ugovora o korištenju parkirališta i ostalih površina te zamjenjuje sve ranije važeće Cjenike, a stupa na snagu dana 20. svibnja 2016. godine.

 

Barbariga, 10. svibnja 2016. godine                                            B. Parking d.o.o.