O nama

Trgovačko društvo B. Parking d.o.o. za upravljanje i održavanje parkirališta započelo je sa radom 09.05.2013. godine. B. Parking d.o.o. je danom početka rada preuzeo sva prava i obveze za djelatnost koju obavlja (održavanje i upravljanje parkiralištima), prema temeljnim aktima koji ih reguliraju, a to su:

O D L U K A
o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na području turističkog naselja Barbariga
i
O P Ć I U V J E T I
ugovora o korištenju parkirališta i ostalih površina.

Odluka o naplati parkiranja od 05.07